Dâng Chúa Tạ Ơn

 • Giới thiệu: Dâng Chúa Tạ Ơn

  Bài hát: Dâng Chúa Tạ Ơn - Thế Thông, Ca Đoàn Sao Mai

  Hãy nắm tay nhau đi vào Trời mới sáng tươi
  Được làm dân Chúa chứa chan hạnh phúc suốt đời
  Quyết tâm đẩy hết bóng tối
  Vững tin để tiến bước tới
  Dù đường trần còn xa xôi

  [ĐK:]
  Nào cùng ngợi khen Chúa ngàn đời
  Chúa cho được làm dân Chúa tuyệt vời
  Một mùa xuân cho khắp thế giới
  Vì tình Ngài rộng ban khắp nơi
  Lòng thề nguyện yêu Chúa trọn đời
  Mến thương đồng loại, nối kết cuộc đời
  Để mọi người là con một Cha
  Cùng hòa ca Hallelujah

  Nối bước cha ông luôn trung thành với đức tin
  Từng ngày dân Chúa vẫn luôn thề quyết giữ gìn
  Dẫu cho cùm gông gươm đao
  Dẫu cho phải chết đẫm máu
  Thì niềm tin hằng nâng cao