Hát Mừng Phục Sinh

 • Giới thiệu: Hát Mừng Phục Sinh

  Bài hát: Hát mừng phục sinh - Phi Nguyễn
  Sáng tác: Lm. Quang Uy

  1)
  Khắp bốn phương trời về đây tạ ơn Chúa Cha
  Đã đoái thương ban người Con Chí Ái Giêsu
  Chết cho chúng con và đã sống lại rồi

  Này đây vũ trụ tấu vang khúc nhạc Thánh Ân trần gian nay tràn ánh sáng
  Này đây muôn lời hát khen chúc tụng Đức Vua từ vinh quang đã phục sinh

  2)
  Cất bước ra đi để loan tin vui khắp nơi
  Chúa đã sống lại từ trong cõi chết tối tăm
  Chúa cho chúng con sự sống đến muôn đời

  Nguyện xin cho ngọn nến vui chói ngời sáng soi ngàn muôn dân toàn thế giới
  Nguyện xin cho lửa mến tin luôn bừng cháy lên và thắp sáng trong hồn con