Lắng Nghe Lời Chúa

Lắng Nghe Lời Chúa

Phát hành: 2024 - 7,104 views

 • Giới thiệu: Lắng Nghe Lời Chúa

  Sáng tác: Nguyễn Duy

  1. Xin cho con biết lắng nghe
  Lời Ngài gọi con trong đêm tối
  Xin cho con biết lắng nghe
  Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi
  Xin cho con cất tiếng lên
  Trả lời vừa khi con nghe Chúa
  Xin cho con biết thân thưa:
  Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?

  ÐK:
  Lời Ngài là sức sống của con
  Lời Ngài là ánh sáng đời con
  Lời Ngài làm chứa chan hy vọng
  Là đường để con hằng dõi bứơc
  Lời Ngài đựơm chất ngất niềm vui
  Trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi
  Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời
  Lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.

  2. Xin cho con biết lắng nghe
  Lời Ngài dạy con trong cuộc sống
  Xin cho con biết lắng nghe
  Lời Ngài từng theo bước đời con
  Xin cho con biết sẵn sàng
  Trở về và vâng nghe theo Chúa
  Xin cho con biết sẵn sàng
  Thực hành lời Chúa đã truyền ban.

  3. Xin cho con vững bước đi
  Vào đời truyền rao cho chân lý
  Xin cho con biết say mê
  Cuộc đời làm nhân chứng tình yêu
  Cho môi còn thắm mắt cười
  Lời Ngài được đem cho thế giới
  Cho đôi tay sáng ơn trời
  Trọn vẹn hành lý cho ngày mai.