Lời Vọng Tình Yêu

Lời Vọng Tình Yêu

Phát hành: 2024 - 9,188 views

 • Giới thiệu: Lời Vọng Tình Yêu

  1. Trên đồi cao vang thiết tha tiếng vọng lời tình yêu.
  Giê-su gục ngã treo trên thập giá giang cánh tay ôm tội loài người.
  Thân tàn vơi Con Chúa Trời nghe hồn chợt đơn côi.
  Ôi! Nhân loại hỡi sao chưa hoài tới mà nỡ quên ân tình biển khơi?

  [ĐK:]
  Chỉ vì tình yêu Chúa chịu nhục thân chết cho trần gian.
  Vì Người chỉ đến sống cho tình yêu chết cho tình yêu.
  Để cứu nhân loại lỗi tội đưa về trời đẹp tươi.

  2. Trên đồi cao trong tiếng ngân chuông chiều vọng tình yêu.
  Giê-su lặng lẽ môi khô bờ hé tim nát tan gai nhọn bạo tàn.
  Ân tình sâu ai có mau quay về nguồn yêu thương.
  Ôi! Cha từ ái xin tha lầm lỗi những tháng năm xa lìa tình Cha.

  [ĐK:]
  Chỉ vì tình yêu Chúa chịu nhục thân chết cho trần gian.
  Vì Người chỉ đến sống cho tình yêu chết cho tình yêu.
  Để cứu nhân loại lỗi tội đưa về trời đẹp tươi.

  [ĐK:]
  Chỉ vì tình yêu Chúa chịu nhục thân chết cho trần gian.
  Vì Người chỉ đến sống cho tình yêu chết cho tình yêu.
  Để cứu nhân loại lỗi tội đưa về trời đẹp tươi.