Ngọn Lửa Thánh Linh

 • Giới thiệu: Ngọn Lửa Thánh Linh

  Bài hát: Ngọn Lửa Thánh Linh - Lê Anh


  1.
  Hỡi Thần Linh chí ái con khẩn cầu Ngài
  Nghe lời con van nài xin hãy đến
  Hỡi suối nguồn yêu mến con mong đợi
  Lửa thiêng nối kết tình duyên đất với trời
  ĐK.
  Lạy Chúa Thánh Thần Ngài là lửa nóng trong con
  Xin sưởi ấm chiếu sáng cõi lòng con
  Ngọn lửa hồng thiêu đốt con ngóng trông
  Xin hãy đến với lửa tình yêu Cứu Độ

  2.
  Khi Thần Linh Chúa đến bao la tuyệt vời
  Như đại dương chảy dài ôi lai láng
  Chúa dắt dìu con bước đi bên Ngài
  Giờ con phó thác Ngài ơi xin đón nhận
  3.
  Ôi! Thần Linh Chúa hỡi con khẩn cầu Ngài
  Linh hồn con giờ này đang khao khát
  Với trái tim héo úa đang trông đợi
  Tình yêu hy hiến Ngài ơi xin biến đổi
  4.
  Thắp ngọn lửa sốt mến trong con từng ngày
  Cho lòng con vững vàng luôn theo Chúa
  Sẽ thấy nguồn suối mát ơn an bình
  Lòng thương xót Chúa dìu con trong lửa hồng