Nguyện Trời Cao

Nguyện Trời Cao

Phát hành: 2024 - 8,565 views

 • Giới thiệu: Nguyện Trời Cao

  Sáng Tác: Trọng Linh & Hoàng Khánh

  ÐK: Nguyện trời cao đổ xuống sương mai. Mây ơi mau hãy mưa Vị Cứu Tinh.
  Các tầng trời nói lên hiển vinh Chúa. Không trung cao chiếu kỳ công tay Người.

  1. Chúa ơi, xin đừng chấp tội chúng con. Này đây Si-on lạnh vắng, thành thánh điêu tàn. Giê-ru-sa-lem hoang vu, nơi cha ông chúng con xum họp ngợi khen Chúa, giờ đây thành tiêu sơ.

  2. Chúa ơi, xin đừng xét phạt thế gian. Ðoàn con ăn năn tự hối, nguyện Chúa thương tình. Xin thương tha muôn oan khiên. Mau mau ban Ngôi Cứu Tinh trong tâm hồn khao khát, ngày đêm hằng van xin.

  3. Chúa ơi, xin Người nhớ lời hứa xưa. Và mau ban ơn giải thoát trần thế mong chờ. Nhân gian điêu linh hoang sơ, luôn trông mong ơn Cứu Tinh an bình và công chính tựa cây ngàn mong mưa.