Sứ Thần Hiệp Dâng

Sứ Thần Hiệp Dâng

Phát hành: 2024 - 9,288 views

 • Giới thiệu: Sứ Thần Hiệp Dâng

  ĐK: Xin dâng lên Ngài bánh thơm với rượu nồng. Ga-bri-el, Ra-pha-el, Mi-ca-el hiệp dâng lên bàn thánh.
  Hiến lễ hôm nay đẹp tuyệt vời. Kính tiến lên Cha cả cuộc đời. Xin nhờ tay Sứ Thần hiệp dâng về ngai
  Chúa Ba Ngôi.
  1. Xin dâng những ước mơ, và dâng lên tấm lòng thơ. Xin dâng trót tâm tư, và dâng âu lo buồn vui.
  Xin dâng lên tội lỗi, và dâng lên cả yếu đuối. Xin Cha thương rửa sạch, ban tràn muôn ơn Thánh Thần.
  2. Xin dâng Chúa Quê hương, và dâng lên xứ đạo con.Xin ban xuống yên vui, và gieo mến thương mọi nơi
  Xin dâng lên Việt Nam, và dâng lên toàn thế giới. Xin dâng lên nhân loại, xin Ngài ban ơn thái bình.