Thần Khí Chúa Sai Đi

 • Giới thiệu: Thần Khí Chúa Sai Đi

  Bài hát: Thần Khí Chúa Sai Đi - Đang Cập Nhật

  [ĐK:]
  Thần khí Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng.
  Thần khí Chúa đã thánh hiến tôi.
  Sai tôi đi, Ngài sai tôi đi.

  Sai tôi đến với người nghèo khó, sai tôi đến với người lao tù.
  Đem tin mừng giải thoát: Thiên Chúa đã cứu tôi.
  Sai tôi đến với người than khóc, sai tôi đến với người âu sầu.
  Đem tin mừng an ủi .

  Thiên Chúa đã cứu tôi.
  Sai tôi đến với người đau yếu, sai tôi đến với người thất vọng.
  Đem tin mừng chân lý.
  Thiên Chúa đã cứu tôi