Thánh Thần Xin Ngài Ngự Đến

 • Giới thiệu: Thánh Thần Xin Ngài Ngự Đến

  Ngự xuống dương gian Chúa Thánh Thần, đến từ cõi trời sáng tỏa lang,
  cho kẻ bần hàn Chúa tặng ban, rọi dẫn nhân tâm cuối xin ngày.
  Lạy Đấng Ủi An của tâm hồn, suối êm dịu ngọt nước chảy tuôn.
  Vất vả lao lực đến cậy trông, Ngài lao khô lệ cho vững an.
  ĐK :
  Linh Quang diệu hiền, xin chiếu gọi tâm tự cho cõi hồn tin hẻo chin trong.
  Không ơn phù trì phàm xác nhân bụi trần tội khó khăn xa vời hỡi Người...
  Xóa hết lỗi lầm , cho con được sạch trong , xin chữa lành thương vết lâu năm.
  Cứng uốn cho mềm, Ngài sưỡi đến tham vọng ủi an.

  Cậy tiếng trung kiên Chúa vững vàng, giám xin ơn Ngài Đấng Tặng Ban , những ai vững vàng Chúa thưởng công, đời sống đức độ và tiếng trung.