Thú Vị Thay Được Tạ Ơn Chúa

 • Giới thiệu: Thú Vị Thay Được Tạ Ơn Chúa

  DK: Thú vị thay.... Thật thú vị thay được tạ ơn Chúa... Á...a...a...á...à...
  Mừng hát Danh Ngài.
  Thỏa tình, thỏa tình biết bao.

  1. Thật tuyệt vời được xướng ca mừng Chúa, tiếng đàn ngọt ngào vương vấn tâm tư.
  Ôi... Cung điện Ngài ngát hương thánh thiện, dâng lời nguyện cầu mãi tới canh khuya.

  2. Sự nghiệp Ngài thật khiến con mừng rỡ, thấy việc Ngài làm con phải reo lên.
  Ôi... Công trình Ngài xiết bao vĩ đại, tư tưởng của Ngài thâm thúy lắm thay.

  3. Nguyện một đời dừng bước trong Đền Thánh, lớn mạnh từng ngày như hương bá Li-băng.
  Ôi... Chúa thật là Đấng con ngưỡng vọng, hãnh diện vì được ca hát miên trường.