Tin Hay Không Tin

Tin Hay Không Tin

Phát hành: 2024 - 9,382 views

 • Giới thiệu: Tin Hay Không Tin

  Tin Hay Không Tin

  Tin hay không tin là chấp nhận hay từ chối
  Tin hay không tin là sống mãi hay trầm luôn
  Tin hay không tin đời sáng ngời hai mù tối
  Tin hay không tin nay quyết định cho đời tôi
  ĐK :
  Dù đời bao tam tối tôi cứ vững tin luôn
  Tin rằng Ngài đã thương tôi
  Tin rằng Ngài chết cho tôi
  Dù đời bao tăm tối tôi quyết bước theo Ngài
  Cho dù đời lắm chông gai , tôi vẫn là môn đệ Ngài.

  Luôn luôn tin yêu là đón nhận tin mừng Chúa
  Luôn luôn tin yêu là quyết sống trong hồng ân
  Luôn luôn tin yêu là hết long tôn thờ Chúa
  Yêu thương tha nhân cho hết tình cho thành tâm

  Luôn luôn tin yêu là đón nhận cây thập giá
  Luôn luôn tin yêu là vững bước theo thầy luôn
  Đi lên can vê dù máu hồng xẽ đổ suống
  Dâng muôn đau thương như lễ vật như lời ca .