Tình Chúa Ơn Ngài Đã Đủ Cho Con

 • Giới thiệu: Tình Chúa Ơn Ngài Đã Đủ Cho Con

  Tình Chúa Ơn Ngài Đã Đủ Cho Con

  Cảm hướng ý Thánh Ignatio Loyola
  Phương Ý - Lm. Nguyễn Hùng Cường

  1. Xin dâng lên Ngài ngàn muôn mơ ước. Xin dâng lên Ngài này trí khôn con. Xin dâng lên Ngài này đây ý chí. Xin dâng lên Ngài này tự do của con.

  ĐK: Xin ban cho con tình yêu Chúa và ơn Ngài, thế đã đủ cho con, Chúa ơi! Tình yêu Chúa và ơn Ngài, thế đã đủ cho con.

  2. Xin dâng lên Ngài đời con lạc lối. Bao năm hoang đàng tìm kiếm hư vô. Hôm nay quay về gục đầu thống hối. Cha ban hy vọng để hồn tràn ước mơ.

  3. Xin dâng lên Ngài ngày mai đang tới. Xin dâng lên Ngày ngày đã đi qua. Xin dâng lên Ngài ngày hôm nay đó, loay hoay trong đời phận người xin xót thương.

  4. Xin dâng lên Ngài từng đêm thao thức. tim con hao gầy tình mến vô biên. Xin như nến hồng tình yêu thắp sáng. Xin như hương nồng hồn tỏa hương ngát thơm.

  5. Xin dâng lên Ngài niềm thương nỗi nhớ. Xin dâng lên Ngài này trái tim thơ. Xin dâng lên Ngài tuổi xuân con đó, trung kiên theo Ngài nguyện từ nay hiến dâng.