Thánh ca Công giáo

Tìm kiếm
Bài hát Playlist MV Phim

Trời Cao

Anh Nguyên 128kb/s 683 Mùa Giáng sinh

♫ Trời Cao - Anh Nguyên

Giới thiệu: Trời Cao

TRỜI CAO

Trời cao hãy đổ sương xuống
và ngàn mây hãy mưa Đấng cứu chuộc tội
Trời cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa Đấng Cứu đời.
Trong đêm u tối, chúng con mong ngày mau tới.
Như Nai đang khát ước mong mau tìm thấy suối.
Chúa ơi dừng cơn giận Chúa lại thôi !
Chúa ơi...đoàn con đã hối tội rồi...
Trời cao hãy đổ sương xuống.
Và ngàn mây hãy mưa đấng chuộc tội
Trời cao hãy đổ sương xuống
Và ngàn mây hãy mưa Đấng Cứu đời....