Trong Nhà Chúa Tôi Sẽ Định Cư

 • Giới thiệu: Trong Nhà Chúa Tôi Sẽ Định Cư

  DK: Trong Nhà Chúa tôi sẽ định cư, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài.

  1. Chúa là mực tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì, trong đồng cỏ xanh tươi, đồng cỏ xanh tươi, người đưa tôi vào nghỉ ngơi.

  2. Người đưa tôi, tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi, người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính, trên đường ngay nẻo chính vì Danh Dự của Người.

  3. Lạy Chúa ! Dầu qua lúc âm u con sợ gì nguy khốn, con sợ gì nguy khốn vì có Chúa ở cùng. Con chờ Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.

  4. Chúa dọn sẵn cho tôi bữa tiệc, ngay trước mặt quân thù. Đầu con Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn, chan chứa.

  5. Lòng nhân hậu và tình thương Chúa, ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời. Và tôi được ở Đền Người, những ngày tháng những năm dài triền miên.