Xin Người Thương Con

 • Giới thiệu: Xin Người Thương Con

  Xin Người Thương Con
  Thành tâm
  1. Từ vực sâu tối tăm con kêu cầu Người thương trông đến. Chúa ơi, lắng nghe lời con, con tìm nhan Chúa, thiết tha nài van. Vì đời con lắm phen đã không trọn lời cam kết xưa. Chúa ơi, chớ ghi trong lòng phút giây lỗi lầm, con phụ lòng Người thương.
  2. Người, Người ơi thấu chăng, đã bao lần hồn con cay đắng ? Cố vươn lên thoát cảnh bùn nhơ, mây mù che lối, lưới dây tình oan. Nhưng rồi đời đâu dễ chi thêm một lần hồn con vấn vương. Chúa ơi, chớ ghi trong lòng phút giây lỗi lầm, con phụ lòng Người thương.
  3. Thà làm thân cỏ cây, đóa hoa rừng ngả nghiêng trước gió. Kiếp chim xanh cánh tung trời mây nơi miền xa tắp sóng vỗ ngoài khơi. Vì đời muôn cỏ cây không bao giờ làm ai oán than. Chúa ơi, chớ ghi trong lòng phút giây lỗi lầm, con phụ lòng Người thương.
  ÐK: Nhưng con tin nơi Chúa, Chúa thương con nhiều, tình không biên giới. Con trông mong nơi Chúa sẽ quên tháng ngày tuổi xuân trót dại. Ðây con tim rướm máu tấm thân gầy héo, tình con hững hờ. Con xin dâng lên Chúa khúc ân tình này, Người thương con đi.