Yêu Người Như Chúa Yêu

 • Giới thiệu: Yêu Người Như Chúa Yêu

  Bài hát: Yêu Người Như Chúa Yêu - Diệu Hiền

  Mình yêu như Chúa yêu
  Học yêu như Chúa yêu
  Để làm cuộc sống thêm tình thân ái thêm tươi đẹp hơn.
  Để yêu như Chúa yêu

  Phải học Kinh Thánh thôi
  Nơi chỉ cho biết những điều cần thiết cho ta yêu người.
  Yêu người như Chúa yêu
  Không thù không oán ai

  Không hề chê xấu ai, bao giờ.
  Yêu người như Chúa yêu
  Không hề ghen ghét ai
  Không hề nói xấu ai, một tiếng.

  Yêu người như Chúa yêu
  Không ngại chi khó khăn
  Ân cần thăm viếng ai, đau buồn.

  Yêu người như Chúa yêu
  Chân thành luôn thứ tha
  Những người gây đớn đau, cho mình.