0:00

0:00

Download Hướng dẫn Yêu cầu - Đề xuất phim

Báo phim lỗi

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

40 Bài Thánh ca Lòng Chúa Thương xót hay nhất

Thánh ca mp3 hay nhất về lòng Chúa Thương xót

Danh sách bài hát

1. Chúa Xót Thương – Phan Đình Tùng
2. Lòng Thương Xót Chúa – Lm. Nguyễn Sang
3. Tín Thác – Gia Ân
4. Chúa Giàu Lòng Xót Thương – Phan Đình Tùng
5. Lòng Thương Xót Chúa – Hạnh Nguyên
6. Lòng Thương Xót Chúa 1 – Ngọc Mai , Anh Vũ
7. Lòng Thương Xót Chúa – Gia Ân
8. Đến Với Lòng Thương Xót Chúa – Diệu Hiền
9. Trái Tim Nhân Hậu – Lm. Nguyễn Sang
10. Thiên Chúa Giàu Lòng Thương Xót – Ngọc Mai
11. Trong Trái Tim Chúa – Lm. Nguyễn Sang
12. Hoa Xót Thương – Diệu Hiền
13. Lòng Thương Xót Chúa 5 – Hợp Ca Thánh An
14. Đây Lòng Chúa – Lm. Nguyễn Sang
15. Dâng Chúa Xót Thương – Ngọc Mai
16. Lòng Thương Xót Chúa – Hồng Phúc
17. Tôn Vinh Lòng Thương Xót Chúa – Hợp Ca Thánh AN
18. Ánh Mắt Xót Thương – Uyên Di
19. Dâng Đời Tín Thác – Tốp Ca Lửa Hồng
Nghe thêm:

THÁNH CA LÒNG THƯƠNG XÓT

20. Chúa Giàu Lòng Xót Thương – Ca Đoàn Sao Mai
21. Diệu Với Tình Chúa Thương Con – Diệu Hiền
22. Đại Dương Thương Xót – Ngọc Quế
23. Nguồn Mạch Thương Xót – Tốp Ca Thành An
24. Lòng Thương Xót Chúa 4 – Hợp Ca Thánh An
25. Trái Tim Chúa Giêsu – Ngọc Quế
26. Lòng THương Xót Chúa – Cao Duy
27. Tín Thác Vào Chúa – Lm. Nguyễn Sang
28. Lòng Thương Xót Chúa – Diệu Hiền
29. Lòng Thương Xót Chúa – Trường Long
30. Đây Lòng Chúa – Lm. Nguyễn Sang
31. Trái Tim Nhân Lành – Gia Ân
32. Ca Ngợi Lòng Thương Xót Chúa – Anh Dũng
33. Tình Chúa Thương Tôi – Khánh Hòa
34. Lòng Thương Xót Chúa 4 – Hồng Phúc
35. Ngợi Ca Lòng Chúa Thuowgn Xót – BHX Suối Việt
36. Xin Đổi Thay Trái Tim Con – Khắc Thiệu
37. Trong Bàn Tay Chúa – Hiền Thục
38. Chuỗi Lòng Thương Xót – Tuyết Mai Ly
39. Trong Tay Ngài – Diệu Hiền
40. Xác Tín – Thanh Sử

40-bai-thanh-ca-long-chua-thuong-xot