0:00

0:00

Thể loại:

Album đặc biệt Thánh ca ngợi ca dâng lên Thánh cả Giuse – quan thầy thánh gia. Công trình của Chúa được hoàn thành qua thụ tạo, như Mẹ Maria đã xin vâng khi Thiên Thần truyền tin, Thánh cả Giuse cũng đã xin vâng, và cộng tác theo công trình Chúa kêu gọi. Noi gương Thánh cả, chúng ta hãy biết xin vâng, và thực hành những điều Chúa dạy.

Tuyển tập Thánh ca hay nhất dâng lên Thánh ca Giuse

thanh-ca-thanh-giuse-mp3

Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Thông báo