0:00

0:00

Audio MP3 Kinh Thánh Cựu Ước sách Étra

Bản dịch: Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Người đọc: Giuse Định và Maria Kim Hồi

Nguồn: www.thanhlinh.net

Đọc Sách Étra các chương 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

Nghe Audio Bài giảng Kinh Thánh 100 Tuần: Sách Étra

Audio Sách Étra | Kinh Thánh MP3
Audio Sách Étra | Kinh Thánh MP3
Theo dõi
Thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments