Category: Cựu ước

Sort: Date | Title | Views | Random Sort Ascending
View:

26.72K Views7 Comments

Download Audio Kinh Thánh trọn bộ

Link Download toàn bộ Kinh Thánh MP3: https://drive.google.com/drive/folders/1r_ZCo2JVltMcoUjN5nny9eAdrAbwW8b3 Hướng dẫn Download trọn bộ, có 2 trường hợp như sau: 1. Nếu quý vị không đăng nhập tài khoản Gma...

5.39K Views1 Comments

Audio sách Malakhi | Kinh Thánh MP3

1. Nguồn gốc Audio mp3 Sách Malakhi Audio MP3 Kinh Thánh Cựu Ước sách Malakhi Bản dịch: Các Giờ Kinh Phụng Vụ Người đọc: Giuse Định và Maria Kim Hồi Nguồn: www.thanhlinh.net 2. Sách...

2.81K Views1 Comments

Audio sách Dacaria | Kinh Thánh MP3

1. Nguồn gốc Audio mp3 Sách Dacaria Audio MP3 Kinh Thánh Cựu Ước sách Dacaria Bản dịch: Các Giờ Kinh Phụng Vụ Người đọc: Giuse Định và Maria Kim Hồi Nguồn: www.thanhlinh.net 2. Sách...

2.35K Views0 Comments

Audio sách Khác gai | Kinh Thánh MP3

1. Nguồn gốc Audio mp3 Sách Khác gai Audio MP3 Kinh Thánh Cựu Ước sách Khác gai Bản dịch: Các Giờ Kinh Phụng Vụ Người đọc: Giuse Định và Maria Kim Hồi Nguồn: www.thanhlinh.net 2. Sá...

2.19K Views0 Comments

Audio sách Xôphania | Kinh Thánh MP3

1. Nguồn gốc Audio mp3 Sách Xôphania Audio MP3 Kinh Thánh Cựu Ước sách Xôphania Bản dịch: Các Giờ Kinh Phụng Vụ Người đọc: Giuse Định và Maria Kim Hồi Nguồn: www.thanhlinh.net 2. Sá...

2.01K Views1 Comments

Audio Sách Khabacúc | Kinh Thánh MP3

1. Nguồn gốc Audio mp3 Sách Khabacúc Audio MP3 Kinh Thánh Cựu Ước sách Khabacúc Bản dịch: Các Giờ Kinh Phụng Vụ Người đọc: Giuse Định và Maria Kim Hồi Nguồn: www.thanhlinh.net 2. Sá...

2.29K Views1 Comments

Audio sách Nakhum | Kinh Thánh MP3

1. Nguồn gốc Audio mp3 Sách Nakhum Audio MP3 Kinh Thánh Cựu Ước sách Nakhum Bản dịch: Các Giờ Kinh Phụng Vụ Người đọc: Giuse Định và Maria Kim Hồi Nguồn: www.thanhlinh.net 2. Sách N...

1.71K Views1 Comments

Audio Sách Mikha | Kinh Thánh MP3

1. Nguồn gốc Audio mp3 Sách Mikha Audio MP3 Kinh Thánh Cựu Ước sách Mikha Bản dịch: Các Giờ Kinh Phụng Vụ Người đọc: Giuse Định và Maria Kim Hồi Nguồn: www.thanhlinh.net 2. Sách Mik...

2.91K Views0 Comments

Audio sách Giôna | Kinh Thánh MP3

1. Nguồn gốc Audio mp3 Sách Giôna Audio MP3 Kinh Thánh Cựu Ước sách Giôna Bản dịch: Các Giờ Kinh Phụng Vụ Người đọc: Giuse Định và Maria Kim Hồi Nguồn: www.thanhlinh.net 2. Sách Giô...

1.89K Views1 Comments

Audio sách Ôvađia | Kinh Thánh MP3

1. Nguồn gốc Audio mp3 Sách Ôvađia Audio MP3 Kinh Thánh Cựu Ước sách Ôvađia Bản dịch: Các Giờ Kinh Phụng Vụ Người đọc: Giuse Định và Maria Kim Hồi Nguồn: www.thanhlinh.net 2. Sách Ô...

1.66K Views0 Comments

Audio sách Amốt | Kinh Thánh MP3

1. Nguồn gốc Audio mp3 Sách Amốt Audio MP3 Kinh Thánh Cựu Ước sách Amốt Bản dịch: Các Giờ Kinh Phụng Vụ Người đọc: Giuse Định và Maria Kim Hồi Nguồn: www.thanhlinh.net 2. Sách Amốt ...

1.93K Views1 Comments

Audio sách Giôen | Kinh Thánh MP3

1. Nguồn gốc Audio mp3 Sách Giôen Audio MP3 Kinh Thánh Cựu Ước sách Giôen Bản dịch: Các Giờ Kinh Phụng Vụ Người đọc: Giuse Định và Maria Kim Hồi Nguồn: www.thanhlinh.net 2. Sách Giô...

1.57K Views1 Comments

Audio Sách Hôsê | Kinh Thánh MP3

1. Nguồn gốc Audio mp3 Sách Hôsê Audio MP3 Kinh Thánh Cựu Ước sách Hôsê Bản dịch: Các Giờ Kinh Phụng Vụ Người đọc: Giuse Định và Maria Kim Hồi Nguồn: www.thanhlinh.net 2. Sách Hôsê ...

4.20K Views1 Comments

Audio sách Đanien | Kinh Thánh MP3

1. Nguồn gốc Audio mp3 Sách Đanien Audio MP3 Kinh Thánh Cựu Ước sách Đanien Bản dịch: Các Giờ Kinh Phụng Vụ Người đọc: Giuse Định và Maria Kim Hồi Nguồn: www.thanhlinh.net 2. Sách Đ...

2.48K Views0 Comments

Audio sách Êzêkiel | Kinh Thánh MP3

1. Nguồn gốc Audio mp3 Sách Êzêkiel Audio MP3 Kinh Thánh Cựu Ước sách Êzêkiel Bản dịch: Các Giờ Kinh Phụng Vụ Người đọc: Giuse Định và Maria Kim Hồi Nguồn: www.thanhlinh.net 2. Sách...

1.74K Views0 Comments

Audio sách Barúc | Kinh Thánh MP3

1. Nguồn gốc Audio mp3 Sách Barúc Audio MP3 Kinh Thánh Cựu Ước sách Barúc Bản dịch: Các Giờ Kinh Phụng Vụ Người đọc: Giuse Định và Maria Kim Hồi Nguồn: www.thanhlinh.net 2. Sách Bar...

1.72K Views1 Comments

Audio sách Aica | Kinh Thánh MP3

1. Nguồn gốc Audio mp3 Sách Aica Audio MP3 Kinh Thánh Cựu Ước sách Aica Bản dịch: Các Giờ Kinh Phụng Vụ Người đọc: Giuse Định và Maria Kim Hồi Nguồn: www.thanhlinh.net 2. Sách Giêrê...

2.91K Views1 Comments

Audio sách Giêrêmia | Kinh Thánh MP3

1. Nguồn gốc Audio mp3 Sách Giêrêmia Audio MP3 Kinh Thánh Cựu Ước sách Giêrêmia Bản dịch: Các Giờ Kinh Phụng Vụ Người đọc: Giuse Định và Maria Kim Hồi Nguồn: www.thanhlinh.net 2. Sá...

2.18K Views0 Comments

Audio sách Isaia Chương 34-66 | Kinh Thánh MP3

1. Nguồn gốc Audio mp3 Sách Isaia Audio MP3 Kinh Thánh Cựu Ước sách Isaia Bản dịch: Các Giờ Kinh Phụng Vụ Người đọc: Giuse Định và Maria Kim Hồi Nguồn: www.thanhlinh.net 2. Sách Isa...

2.88K Views1 Comments

Audio sách Isaia Chương 01-33 | Kinh Thánh MP3

1. Nguồn gốc Audio mp3 Sách Isaia Audio MP3 Kinh Thánh Cựu Ước sách Isaia Bản dịch: Các Giờ Kinh Phụng Vụ Người đọc: Giuse Định và Maria Kim Hồi Nguồn: www.thanhlinh.net 2. Sách Isa...

7.06K Views0 Comments

Audio sách Huấn Ca | Kinh Thánh MP3

Audio MP3 Kinh Thánh Cựu Ước sách Huấn Ca Bản dịch: Các Giờ Kinh Phụng Vụ Người đọc: Giuse Định và Maria Kim Hồi Nguồn: www.thanhlinh.net Đọc Sách Huấn Ca các chương  01, 02,...

10.35K Views1 Comments

Audio sách Khôn Ngoan | Kinh Thánh MP3

Audio MP3 Kinh Thánh Cựu Ước sách Khôn Ngoan Bản dịch: Các Giờ Kinh Phụng Vụ Người đọc: Giuse Định và Maria Kim Hồi Nguồn: www.thanhlinh.net Đọc Sách Khôn Ngoan các chương  0...

2.24K Views1 Comments

Audio sách Diễm Ca | Kinh Thánh MP3

Audio MP3 Kinh Thánh Cựu Ước sách Diễm Ca Bản dịch: Các Giờ Kinh Phụng Vụ Người đọc: Giuse Định và Maria Kim Hồi Nguồn: www.thanhlinh.net Đọc Sách Diễm Ca các chương  01, 02,...

2.65K Views0 Comments

Audio sách Giảng Viên | Kinh Thánh MP3

Audio MP3 Kinh Thánh Cựu Ước sách Giảng Viên Bản dịch: Các Giờ Kinh Phụng Vụ Người đọc: Giuse Định và Maria Kim Hồi Nguồn: www.thanhlinh.net Đọc Sách Giảng Viên các chương  0...

4.43K Views1 Comments

Audio Sách Châm Ngôn | Kinh Thánh MP3

Audio MP3 Kinh Thánh Cựu Ước sách Châm Ngôn Bản dịch: Các Giờ Kinh Phụng Vụ Người đọc: Giuse Định và Maria Kim Hồi Nguồn: www.thanhlinh.net Đọc Sách Châm Ngôn các chương  01,...

4.15K Views1 Comments

Audio Sách Thánh Vịnh – Chương 101-150 | Kinh Thánh MP3

Audio MP3 Kinh Thánh Cựu Ước sách Thánh Vịnh – Chương 101-150 Bản dịch: Các Giờ Kinh Phụng Vụ Người đọc: Giuse Định và Maria Kim Hồi Nguồn: www.thanhlinh.net Đọc Sách Thánh Vịnh –...

2.87K Views0 Comments

Audio Sách Thánh Vịnh – Chương 051-100 | Kinh Thánh MP3

Audio MP3 Kinh Thánh Cựu Ước sách Thánh Vịnh – Chương 051-100 Bản dịch: Các Giờ Kinh Phụng Vụ Người đọc: Giuse Định và Maria Kim Hồi Nguồn: www.thanhlinh.net Đọc Sách Thánh Vịnh –...

5.55K Views1 Comments

Audio Sách Thánh Vịnh – Chương 001-050 | Kinh Thánh MP3

Audio MP3 Kinh Thánh Cựu Ước sách Thánh Vịnh - Chương 001-050 Bản dịch: Các Giờ Kinh Phụng Vụ Người đọc: Giuse Định và Maria Kim Hồi Nguồn: www.thanhlinh.net Đọc Sách Thánh Vịnh -...

7.70K Views0 Comments

Audio Sách Gióp | Kinh Thánh MP3

Audio MP3 Kinh Thánh Cựu Ước sách Gióp Bản dịch: Các Giờ Kinh Phụng Vụ Người đọc: Giuse Định và Maria Kim Hồi Nguồn: www.thanhlinh.net Đọc Sách Gióp các chương  01, 02, 03, 0...

1.91K Views1 Comments

Audio Sách Macabê quyển 2 | Kinh Thánh MP3

Audio MP3 Kinh Thánh Cựu Ước sách Macabê quyển 2 Bản dịch: Các Giờ Kinh Phụng Vụ Người đọc: Giuse Định và Maria Kim Hồi Nguồn: www.thanhlinh.net Đọc Sách Macabê quyển 2 các c...

3.74K Views0 Comments

Audio Sách Macabê quyển 1 | Kinh Thánh MP3

Audio MP3 Kinh Thánh Cựu Ước sách Macabê quyển 1 Bản dịch: Các Giờ Kinh Phụng Vụ Người đọc: Giuse Định và Maria Kim Hồi Nguồn: www.thanhlinh.net Đọc Sách Macabê quyển 1 ...

2.17K Views1 Comments

Audio Sách Étte | Kinh Thánh MP3

Audio MP3 Kinh Thánh Cựu Ước sách Ette Bản dịch: Các Giờ Kinh Phụng Vụ Người đọc: Giuse Định và Maria Kim Hồi Nguồn: www.thanhlinh.net Đọc Sách Étte các chương  01,...