0:00

0:00

1. Nguồn gốc Audio mp3 Sách Isaia

Audio MP3 Kinh Thánh Cựu Ước sách Isaia

Bản dịch: Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Người đọc: Giuse Định và Maria Kim Hồi

Nguồn: www.thanhlinh.net

2. Sách Isaia trọn bộ

Đọc Sách Isaia 34-66 các chương  34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66

Nghe Audio Bài giảng Kinh Thánh 100 TuầnSách Isaia

Audio sách Isaia | Kinh Thánh MP3
Audio sách Isaia | Kinh Thánh MP3
Theo dõi
Thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments