0:00

0:00

Download Hướng dẫn Yêu cầu - Đề xuất phim

Báo phim lỗi

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Album Thánh ca mùa chay tuyển chọn: những bài hát Thánh ca mùa chay hay nhất

Danh sách bài hát

Playlist 1

1. Lời Vọng Tình Yêu – Lm. Jb Nguyễn Sang
2. Một Lòng Tự Hối – Gia Ân
3. Người Chết Vì Yêu – Lm. Jb Nguyễn Sang
4. Lỗi Hẹn – Gia Ân
5. Bờ Đá Xanh Tạ Tội – Lm. Jb Nguyễn Sang
6. Con Nay Trở Về – Như Mai
7. Chuông Chiều – Tuấn Vũ
8. Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai – Lm. Jb Nguyễn Sang
9. Giọt Lệ Trong Lời Kinh – Hoàng Oanh
10. Hãy Trở Về – Lm. Jb Nguyễn Sang
11. Mẹ Nhân Loại – Mai Thiên Vân
12. Lời Kinh Nguyện Trầm – Như Mai, Quốc Sĩ

Playlist 2

13. Giờ Tử Nạn – Lm. Jb Nguyễn Sang
14. Con Đường Chúa Đã Đi Qua – Gia Ân
15. Cha Ơi Con Đã Về – Lm Nguyễn Sang
16. Con Chỉ Là Tạo Vật – Lm. Jb Nguyễn Sang, Hương Lan
17. Xa Mặt Trời – Gia Ân
18. Lắng Nghe Lời Chúa – Lm. Jb Nguyễn Sang
19. Tình Yêu Thập Giá – Kim Cúc, Phi Nguyễn
20. Một Niềm Phó Thác – Lm. Jb Nguyễn Sang
21. Con Nay Trở Về – Gia Ân
22. Nguyễn Chúa Chí Ái – Lm. Jb Nguyễn Sang
23. Xin Ngài Thương Con – Lệ Hằng
24. Quỳ Bên Cung Thánh – Lm. Jb Nguyễn Sang

thanh-ca-mua-chay-tuyen-chon