0:00

0:00

Thể loại:

Download Hướng dẫn Yêu cầu - Đề xuất phim

Báo phim lỗi

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Thánh ca MP3: Hãy canh thức và sẵn sàng – Thánh ca Mùa Vọng hay nhất

Danh sách bài hát

1. Hãy sẵn sàng
2. Đêm sắp tàn
3. Hãy dọn đường
4. Để Chúa đến
5. Hỡi dân Sion
6. Trời cao 1
7. Mừng vui lên
8. Vui lên
9. Này dân Sion
10. Người sẽ đến
11.Nguyện cầu Mùa Vọng
12. Nguyện Mùa Vọng
13. Nguyện trời cao
14. Mây ơi mưa xuống
15. Sion vui lên
16. Trông chờ Chúa đến
17. Trông đợi
18. Trong rừng sâu
19. Vì Chúa sẽ đến
20. Nào cùng vui lên

thanh-ca-mp3