Thánh ca: Bích Ngọc

Album Mùa Hoa Dâng Mẹ 85 Phút
Album Thánh ca Phục Sinh 50 Phút
Album: Năm Xưa Trên Cây Sồi 15 Phút