Câu chuyện chị em dâu trong video quà tặng cuộc sống cho chúng ta thông điệp vô cùng ý nghĩa
Lấy chồng, người phụ nữ phải đối diện với nhiều vấn đề. Có những người sống hòa thuận với các chị, em dâu trong nhà chồng nhưng cũng không ít người rơi vào trường hợp đúng câu “chị em dâu như bầu nước lã”.