Chúng ta đều trẻ | We are all young
Young Since 1934: A Dancer Proves You’re as Young as You Feel
Đó là thông điệp của cụ bà 80 tuổi gửi đến chúng ta qua điệu nhảy Tango

young-at-heart-dancer