[Full] Thánh Ca Phục Sinh | Những Bài Hát Thánh Ca Phục Sinh Hay Nhất

List 1: Thánh Ca Phục Sinh

01 Alleluia, vì chúa đã phục sinh
02 Vang lên muôn lời ca
03 Alleluia hợp xướng
04 Dân Chúa hỡi
05 Mừng Vượt qua, Chúa yêu thương dân Người
06-Con hãy nhớ rằng
07-Này người ngủ mê
08-Nếu hạt lúa mì không thối đi
09-Chúa thống trị
10-Vang lên muôn lời ca 2
11-Hôm nay là ngày Chúa đã lập ra
12-Hoan ca Phục Sinh
13-Bà Maria ơi
14-Đàn lên Chúa đã khải hoàn
15-Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại
16-Trên đường Emau
17-Alleluia, hãy hát mừng Chúa
18-Chúa khải hoàn
19-Ngài là Thiên Chúa Tể

List 2: Thánh Ca Phục Sinh

20-Hôm nay là ngày Thiên Chúa dựng nên
21-Nhịp nhàng chân bước
22-Chúa đã sống lại
23-Hân hoan ngợi khen Chúa
24-Chúa đã sống lại rồi, mừng vui lên
25-Chúa khải hoàn vinh thắng
26-Chúa đã phục sinh
27-Cùng nhau ta hát khúc ca
28-Mừng vui lên muôn dân ơi
29-Khắp bốn phương trời
30-Ngày nay Chúa phục sinh vinh quang
31-Đức Kitô đã sống lại thật
32-Chúa đã sống lại từ cõi chết
33-Chúa đã sống lại rồi
34-Sứ thần Chúa đã báo tin vui
35-Alleluia Chúa đã sống lại rồi
36-Chúa yêu trần thế
37-Chúa đã phục sinh giữa đêm u tối
38-Cùng nhau ta hát Alleluia
39-Làm sao dám mơ

List 3: Thánh Ca Phục Sinh

40-Chúa khởi thắng
41-Vì Chúa đã phục sinh
42-Chiên của ta đã bị tế sinh
43. Từ cõi chết Chúa đã phục sinh
44. Nếu Người đã chết đi
45. Nếu Đức Kitô không sống lại
46. Ngày nay Chúa phục sinh vinh quang
47. Chúa đã sống lại rồi, mừng vui lên hỡi người
48. Ánh lửa phục sinh
49. Chúa tối cao quyền năng
50. Hôm nay ngày Chúa đã lập ra
51. Chúa đã sống lại
52. Dậy đi hỡi kẻ u mê

Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Thông báo