Thánh ca mùa chay và phục sinh, tuyển tập chọn lọc những bài thánh ca nhạc đạo công giáo hay nhất mừng chúa giesu phục sinh phần 1:
1. tin mừng phục sinh 1
2. tin mừng phục sinh 2
3. tin mừng phục sinh 3
4. ngày phục sinh
5. chúa về trời
6. khải hoàn ca phục sinh
7. trên đường đi emmau
8. trên đường đi emmau
9. hoan ca phục sinh
10. ánh lửa phục sinh
11. chúa đã phục sinh
12. và con tim đã vui trở lại