0:00

0:00

Download Hướng dẫn Yêu cầu - Đề xuất phim

Báo phim lỗi

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Hãy đến cùng Giuse | Album Thánh ca hay  nhất về Thánh Giuse

Tuyển Tập Thánh Ca Về Thánh Giuse – CD1. Playlist:

1. Cất tiếng hát mừng
2. Người công chính
3. Hãy đến cùng giuse
4. Giuse vinh hiển
5. Tạ ơn thánh giuse
6. Cha nhân từ
7. Về bến thiên đàng
8. Đấng uy quyền
9. Lạy thánh giuse
10. Hãy đến cùng thánh giuse
11. Lạy thánh giuse
12. Giuse

Tuyển Tập Thánh Ca Về Thánh Giuse – CD2. Playlist:

1. Hãy đến cùng giuse
2. Thánh giuse quan thầy giáo hội
3. Chúc tụng thánh giuse
4. Ôi thánh tổ phụ
5. Xin thánh giuse
6. Thánh giuse bầu cử
7. Thánh giuse
8. Cầu xin thánh giuse
9. Trần thế mau chung lời
10. Nào cùng vui
11. Khúc cảm tạ
12. Bài ca chứng nhân
13. Gương cha giuse

hay-den-cung-giuse