Status:
Video bài giảng
Đạo diễn:
Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam và Gia đình Têrêsa
Diễn viên:
LM Giuse Phạm Quốc Văn
Thể loại:
Bài giảng, Thần học Online, Video Công giáo
Sản xuất:
Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam và Gia đình Têrêsa
Thời lượng:
Trọn bộ 5 bài
Năm phát hành:
2016
Lượt xem:
36.708

Bí tích Truyền Chức Thánh
Bài 1: Tác vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế thời Cựu Ước
Bài 2: Đức Giêsu là Thượng Tế, Ngôn Sứ và Vương Đế
Bài 3: Ba cấp bậc Thánh chức trong Hội Thánh
Bài 4 : Thừa tác viên và thụ nhân của Bí tích Truyền Chức Thánh
Bài 5: Công hiệu của Bí tích Truyền Chức Thánh