0:00

0:00

Download Hướng dẫn Yêu cầu - Đề xuất phim

Báo phim lỗi

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Thánh Ca MP3 Chúa Ba Ngôi | Những Bài Hát Thánh Ca Chúa Ba Ngôi Hay Nhất
Những Bài Hát lễ Chúa Ba Ngôi Hay Nhất

1. Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa – Mai Thiên Vân
2. Chúa Ba Ngôi – Mai Thiên Vân
3. Thiên Chúa Ba Ngôi – Ca Đoàn Teresa
4. Xin Ngôi Ba – Lê Anh
5. Thiên Chúa Ba Ngôi – Sr. Hiền Thông
6. Tạ Ơn Ba Ngôi – – Xuân Trường
7. Tôn Vinh Ba Ngôi – Ca Đoàn Sao Mai
8. Kinh Nguyện Với Chúa Ba Ngôi – Xuân Trường
9. Mừng Danh Thánh Chúa – Gia Ân
10. Xin Ngôi Ba Thiên Chúa – Kim Long

thanh-ca-chua-ba-ngoi