GoodShepherd3CHƯƠNG XIV: Sự Nồng Nhiệt Khao Khát Thân Thể Chúa Kitô của Người Chân Thành

Môn Đệ

Ôi lậy Chúa, lòng nhân từ Chúa thật vĩ đại phong phú dường bao!

Khi con nghĩ đến những người chân thành có lòng sùng mộ và yêu mến đến với Bí Tích Chúa, con thường thấy mình xấu hổ và bối rối vì con đến bàn thờ Ngài và bàn tiệc Thánh Thể với tâm hồn nguội lạnh và thờ ơ; con vẫn quá khô khăn và thiếu tâm hồn chân thành; con không hoàn toàn rực cháy trong sự hiện diện của Ngài, ôi lậy Chúa, con cũng không bị thu hút mạnh mẽ như nhiều người chân thành, họ vô cùng khao khát Thánh Thể và tình yêu nồng cháy trong tim, họ không thể cầm nổi nước mắt nhưng từ đáy linh hồn và thân xác họ khao khát được ôm ấp Ngài, Nguồn Sự Sống. Những người này không thể khuây khỏa và nguôi sự đói khát bằng cách nào khác hơn là lãnh nhận Thân Thể Ngài với tất cả niềm vui và hăng say tinh thần. Đức tin của những người này thì có thật và nồng cháy–một chứng cớ mạnh mẽ về sự hiện diện thánh thiêng của Ngài.

Lòng yêu mến và sùng mộ ấy, với tình yêu và hăng say khôn tả, vượt xa những gì con có. Xin thương xót con, ôi Chúa Giêsu ngọt ngào, nhân hậu, tử tế, và xin ban cho con, tôi tớ đáng thương của Ngài, được cảm thấy chút dịu dàng của tình yêu Ngài trong Thánh Thể, để đức tin con được mạnh mẽ hơn, để sự trông cậy của con vào sự thiện hảo của Chúa được gia tăng, và để lòng bác ái, một khi đã được khơi dậy trong con nhờ man-na thiên đàng, sẽ không bao giờ suy yếu.

Lòng thương xót của Ngài có thể ban cho con ơn sủng mà con khao khát và nhờ sự thăm viếng đầy ơn sủng, tâm hồn con được hăng say để làm vui lòng Ngài. Vì tuy bây giờ con chưa bừng cháy sự khát khao như những người thật tận tụy với Ngài, nhưng nhờ ơn sủng của Ngài con khao khát ngọn lửa vĩ đại ấy, con cầu nguyện và tìm kiếm một nơi chốn trong những người hăng say ấy để con có thể được kể trong số những người thánh thiện.

 

Báo phim lỗi

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*