GoodShepherd3CHƯƠNG XV: Sự Sùng Mộ Lớn Lao Có Được Qua Sự Khiêm Tốn và Từ Bỏ Mình

Tiếng Chúa Kitô

Con phải chân thành tìm kiếm ơn sùng mộ, hãy hăng hái cầu xin, hãy kiên nhẫn và hy vọng chờ đợi, hãy biết ơn khi lãnh nhận, hãy khiêm tốn gìn giữ, hãy thận trọng cộng tác với ơn ấy và rồi hãy phó thác cho Chúa, khi nào ơn ấy đến, trong bao lâu và phương cách nào Ngài đến thăm con.

Khi con cảm thấy sơ sài hay không có lòng sùng mộ, con phải đặc biệt hạ mình, nhưng đừng trở nên thất vọng hay buồn sầu vô cớ. Trong một giây ngắn ngủi Thiên Chúa thường ban cho những gì Người từ chối đã lâu. Có khi Người ban cho điều Người từ chối ngay khi bắt đầu cầu xin. Nếu ơn sủng được ban cho ngay lập tức, hoặc có ngay khi chúng ta kêu cầu, ơn ấy không được đón nhận cách xứng hợp bởi loài người yếu đuối. Do đó, với sự trông cậy và khiêm tốn kiên nhẫn, hãy chờ đợi ơn sùng mộ.

Khi không được ban cho, hoặc vì lý do nào đó ơn ấy bị lấy đi, hãy đổ lỗi cho con và tội lỗi của con. Đôi khi nó chỉ là vấn đề nhỏ cản trở ơn sủng và che giấu ơn ấy, nếu, quả thật, vấn đề nhỏ cản trở điều tốt lành được gọi là nhỏ thay vì lớn. Nhưng nếu con lấy đi sự cản trở này, dù lớn hay nhỏ, và nếu con chiến thắng nó một cách phi thường, con sẽ có được điều con xin. Một khi con phó thác cho Chúa với tất cả tâm hồn và không tìm kiếm điều này nọ vì mục đích riêng tư hay để vui lòng chính con, nhưng hoàn toàn đặt mình dưới sự chăm sóc của Người, con sẽ thấy mình có bình an, được kết hợp với Người, bởi vì không có gì ngọt ngào, làm vui lòng con cho bằng niềm hoan lạc tốt lành khi vui lòng Chúa.

Do đó, bất cứ ai có tâm hồn đơn sơ hướng ý định của mình đến Chúa và giải thoát mình khỏi mọi tình yêu lệch lạc hoặc ghét bỏ tha nhân, họ sẽ thích hợp để được lãnh nhận ơn sủng và đáng được ơn sùng mộ. Vì ở đâu Thiên Chúa thấy tấm lòng trống trải, Người sẽ tuôn đổ các ơn lành của Người.

Cũng thế, ai từ bỏ mọi sự thế gian này cũng trở nên trọn hảo hơn, và càng trọn vẹn chết đi chính bản thân qua sự khinh chê chính mình, ơn sủng lớn lao càng mau đến với họ, càng dồi dào ngự trị, và càng nâng cao tâm hồn thanh thoát.

Và rồi họ sẽ thấy và tràn đầy, tâm hồn họ sẽ kinh ngạc và mở rộng, bởi vì Bàn Tay Thiên Chúa ở với họ và trong lòng Bàn Tay ấy họ được che chở luôn mãi. Vì thế ai tìm kiếm Thiên Chúa với tất cả tâm hồn và linh hồn họ không lưu tâm đến sự phù phiếm, họ sẽ được chúc phúc. Tỉ như khi đón nhận Thánh Thể, người ấy đáng được ơn kết hợp với Chúa vì họ không dựa vào suy tư của mình, hay tìm kiếm sự khuây khỏa chính mình, nhưng họ tìm cách vinh danh và làm vẻ vang Thiên Chúa trên tất cả mọi sự sùng mộ và khuây khỏa.

Báo phim lỗi

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*