GoodShepherd3CHƯƠNG II: Sự Thiện Hảo và Tình Yêu Vĩ Đại của Thiên Chúa Ban Cho Loài Người Trong Bí Tích Này

Môn Đệ

Ôi lậy Chúa, tin tưởng vào sự thiện hảo và lòng thương xót vô bờ của Ngài mà con như một bệnh nhân đến với Thầy Thuốc, như kẻ đói khát đến với Nguồn sự sống, như người có nhu cầu đến với Vua thiên đàng, như một tôi tớ đến với Chủ Nhân, một tạo vật đến với Tạo Hóa, một linh hồn phiền muộn đến với Đấng An Ủi dịu dàng.

Nhưng bởi đâu mà Ngài phải đến với con? Con là ai mà Ngài phải hiến mình cho con? Làm sao kẻ tội lỗi dám xuất hiện trước nhan Ngài, và Ngài, sao Ngài lại hạ mình đến với kẻ tội lỗi? Ngài biết rõ tôi tớ Ngài, và Ngài biết nó không có gì tốt để Ngài phải ban cho nó điều này.

Bởi đó con thú nhận sự bất xứng của con. Con nhận biết sự thiện hảo của Ngài. Con ca ngợi lòng thương xót của Ngài, và cảm tạ tình yêu vô biên của Ngài. Vì bởi chính Ngài mà Ngài làm như thế, chứ không vì bất cứ công trạng nào của con; và như vậy sự thiện hảo của Ngài được con biết rõ hơn, để con được thúc giục yêu mến nhiều hơn và khiêm tốn trọn vẹn hơn. Như thế, vì điều này làm Ngài hài lòng và Ngài rất muốn như vậy, lòng từ bi của Ngài cũng làm con vui thích. Ôi, phải chi tội lỗi của con đừng cản trở!

Ôi Chúa Giêsu thật dịu dàng và thương xót, biết bao sự sùng kính, sự cảm tạ cả thể, và ca ngợi không cùng đáng dâng cho Ngài vì đã cho chúng con được rước lấy thân thể thánh thiện của Ngài, mà phẩm giá ấy không ai có thể bày tỏ!

Nhưng trong sự Hiệp Thông này, một phương cách đến với Chúa, con phải nghĩ đến điều gì, Đấng con không bao giờ tôn kính đủ, và tuy vậy con lại chân thành khao khát được lãnh nhận? Còn ý nghĩ nào tốt hơn, hữu ích hơn cho con là thực sự khiêm tốn trong sự hiện diện của Ngài và tán dương sự thiện hảo vô cùng của Ngài?

Lậy Chúa, con chúc tụng Chúa và tán dương Ngài đến muôn đời! Con khinh chê chính mình và phủ phục trước mặt Ngài trong sự bất xứng thậm tệ. Đây, Ngài là Đấng Thánh của các thánh, và con là kẻ tội lỗi! Đây, Ngài cúi mình trước mặt con là người không xứng đáng nhìn đến Ngài! Đây, Ngài đến với con! Ngài muốn ở với con! Ngài mời con đến bàn tiệc của Ngài! Ngài muốn ban cho con lương thực thiên đàng, Bánh Thiên Thần để ăn, không gì khác hơn là chính Ngài, Bánh hằng sống đến từ trời và ban sự sống cho thế gian.

Đây, từ đó mà tình yêu phát sinh! Sự hạ mình toả sáng biết bao! Bao lời cảm tạ và chúc tụng đáng dâng cho Ngài vì các quà tặng này! Ôi, hoạch định của Ngài thật bổ ích và có lợi biết bao trong bí tích này! Thật ngọt ngào và vui thích biết bao bữa tiệc mà chính Ngài là thực phẩm!

Ôi lậy Chúa, thật đáng thán phục công trình của Ngài! Quyền năng của Ngài thật vĩ đại! Chân lý Ngài thật không sai lầm! Vì Ngài lên tiếng nói và mọi sự được tạo thành, và điều này cũng được thực hiện nhờ Ngài ra lệnh. Đó là điều kỳ diệu, xứng với đức tin, trùm lấp sự hiểu biết của con người, đó là, ôi lậy Chúa, Thiên Chúa của con, Thiên Chúa thật và người thật, Ngài được chứa đựng trọn vẹn dưới hình bánh nhỏ bé và rượu, và không bị hao mòn được ăn uống bởi người lãnh nhận Ngài!

Ngài, Chúa của vũ trụ, Ngài không cần gì cả, đã muốn ngự trong chúng con qua Bí Tích. Xin hãy giữ tâm hồn và thân xác con trong sạch, như thế với một lương tâm vui vẻ và không tì ố, con có thể thường xuyên cử hành các Mầu Nhiệm của Ngài và nhận được ơn cứu độ của con mà Ngài đã ban bố và thiết lập cho vinh dự đặc biệt của Ngài và như một tưởng nhớ đời đời.

Này bạn ơi, hãy hân hoan và cảm tạ Thiên Chúa vì đã để lại cho bạn một quà tặng quá cao qúy và một sự an ủi quá đặc biệt trong thung lũng đầy nước mắt này. Mỗi khi bạn canh tân Mầu Nhiệm này và nhận lãnh Thân Thể Đức Kitô, bạn làm sống lại công trình cứu độ và trở nên người chia sẻ trong mọi công trạng của Đức Kitô, vì tình yêu của Đức Kitô không bao giờ ít đi và lòng thương xót dồi dào của Người không bao giờ cạn.

Bởi thế, bạn phải chuẩn bị bằng cách không ngừng canh tân tâm hồn và trầm tư về mầu nhiệm cứu độ vĩ đại này. Mỗi khi bạn cử hành hay dâng lễ, Thánh Lễ ấy phải vĩ đại, mới mẻ, ngọt ngào cho bạn như thể vào chính ngày ấy Đức Kitô trở nên con người trong lòng Đức Trinh Nữ, hoặc, đang treo trên Thập Giá, chịu khổ hình và chịu chết để cứu chuộc loài người.

Báo phim lỗi

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*