GoodShepherd3CHƯƠNG V: Phẩm Giá của Bí Tích và Chức Linh Mục

Tiếng Chúa Kitô

Dù con có sự tinh tuyền của thiên thần và sự thánh thiện của Gioan Tẩy Giả đi nữa, con cũng không xứng đáng để lãnh nhận hay ban phát Bí Tích này. Không phải vì bất cứ công trạng nào của con người mà họ có thể thánh hóa và ban Bí Tích của Chúa Kitô, và lãnh nhận Bánh Thiên Thần làm thực phẩm. Mầu Nhiệm này thật vĩ đại, và phẩm giá thật cao trọng của linh mục là người được Chúa ban cho chứ không ban cho các thiên thần. Vì chỉ các linh mục, được thụ phong xứng hợp trong Giáo Hội, mới có quyền cử hành Thánh Lễ và thánh hóa Thân Thể Chúa Kitô.

Thật vậy, linh mục là thừa tác viên của Thiên Chúa, sử dụng lời Chúa theo mệnh lệnh và quy định của Người. Hơn thế nữa, Thiên Chúa ở đó—là Tác Giả chính và Người Thợ vô hình mà tất cả phải quy phục theo thánh ý Người, tất cả phải vâng lời Người khi Người ra lệnh.

Bởi thế, trong Bí Tích tuyệt diệu này con phải tin nơi Thiên Chúa hơn nơi giác quan hay nơi bất cứ dấu hiệu hữu hình nào khác, và vì vậy, với sự kính sợ, hãy bị thu hút đến một công việc như vậy. Hãy để ý đến chính con và xem đó là tác vụ của ai đã được trao cho con qua sự đặt tay của giám mục.

Này đây, con đã được trở thành một linh mục, được thánh hiến để dâng lễ! Giờ đây hãy liệu sao để con dâng lễ vật lên Thiên Chúa một cách trung thành và sốt sắng vào giờ giấc thích hợp, và hãy sống sao đừng để đáng trách. Con không làm cho gánh nặng được nhẹ đi. Thay vào đó, con bị ràng buộc bởi kỷ luật chặt chẽ hơn và hãy giữ mình nên thánh thiện hơn.

Một linh mục phải được tô điểm với mọi nhân đức và sống làm gương cho người khác. Đường lối của họ không trong sự khiếm nhã và thói quen tầm thường của người đời, nhưng là việc của thiên thần trên thiên đàng và những người hoàn hảo ở dưới đất. Một linh mục trong phẩm phục thánh hành động thay cho Chúa Kitô, để họ có thể cầu nguyện với Thiên Chúa cho chính mình và cho mọi người trong một phương cách khiêm tốn và khẩn khoản. Trước mặt và sau lưng, họ mang dấu thánh giá của Chúa để luôn nhớ đến sự Thống Khổ của Chúa Kitô. Trên áo lễ, dấu thánh giá ở phía trước để họ thấy rõ bước chân của Chúa Kitô và cố gắng đi theo một cách nhiệt thành. Dấu thánh giá đằng sau để họ có thể vì Chúa mà vui vẻ chịu đựng bất cứ nghịch cảnh nào do người khác gây nên.

Họ mang thập giá phía trước để có thể than khóc cho tội lỗi của mình, thập giá phía sau để vì lòng thương xót họ than khóc cho tội lỗi của người khác, và biết rằng vì họ được chỉ định để đứng giữa Thiên Chúa và kẻ tội lỗi, nên đừng bao giờ chán ngán sự cầu nguyện và dâng lễ cho đến khi được Chúa ban ơn và thương xót.

Khi linh mục cử hành Thánh Lễ, họ vinh danh Thiên Chúa, làm các thiên thần vui mừng, làm Giáo Hội vững mạnh, giúp đỡ người sống, đem lại sự an nghỉ cho người chết, và chiếm được cho chính mình phần chia sẻ trong mọi sự tốt lành.

Báo phim lỗi

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*