GoodShepherd3CHƯƠNG VIII: Sự Dâng Hiến của Chúa Kitô trên Thập Giá; Sự Dâng Hiến của Chúng Ta

Tiếng Chúa Kitô

Như Ta sẵn sàng hiến mình cho thánh ý Chúa Cha vì tội lỗi của con với đôi tay căng rộng và thân thể trần truồng trên thập giá, để rồi không còn gì trong Ta mà không trở nên một của lễ trọn vẹn để nguôi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, vậy con cũng phải sẵn sàng hiến mình cho Ta hàng ngày trong Thánh Lễ như một của lễ tinh tuyền và thánh thiện, cùng với mọi ước muốn và năng lực của con, với sự thành tâm càng nhiều nếu có thể.

Ta có yêu cầu gì hơn là con trọn vẹn hiến mình cho Ta? Ta không lưu tâm đến bất cứ gì mà con có thể trao cho Ta, vì Ta không tìm quà tặng nhưng tìm chính con. Cũng như, dù con có tất cả mọi sự nhưng nếu không có Ta thì vẫn chưa đủ, thì bất cứ gì con trao cho Ta cũng không hài lòng Ta nếu đó không phải là chính con.

Bởi thế, hãy dâng hiến cho Ta và hoàn toàn cho Thiên Chúa–của lễ ấy sẽ được chấp nhận. Này đây, vì con mà Ta hiến mình trọn vẹn cho Chúa Cha, ngay cả trao ban toàn thể Mình và Máu Ta thành thức ăn để Ta sẽ trọn vẹn là của con, và con sẽ là của Ta mãi mãi.

Nhưng nếu con cậy dựa vào chính mình, và không dâng hiến ý muốn riêng tư của con cho Ta, của lễ ấy sẽ không trọn vẹn và sự hiệp nhất giữa chúng ta không tuyệt hảo. Vậy, nếu con muốn đạt được ơn sủng và sự tự do của tâm hồn, hãy tự do dâng hiến chính mình cho bàn tay Thiên Chúa trước khi con hành động. Đây là lý do tại sao quá ít người được tự do nội tâm và khai sáng–họ không biết từ bỏ chính mình một cách trọn vẹn.

Lời của Ta vẫn còn đó, “Ai trong các con không từ bỏ tất cả những gì sở hữu, không thể là môn đệ của Ta” (Lc. 14:33).

Vậy, nếu con muốn là môn đệ của Ta, hãy dâng hiến chính mình cho Ta với tất cả tâm hồn.

Báo phim lỗi

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*