0:00

0:00

Audio MP3 Kinh Thánh Cựu Ước sách Gióp

Bản dịch: Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Người đọc: Giuse Định và Maria Kim Hồi

Nguồn: www.thanhlinh.net

Đọc Sách Gióp các chương  01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

Nghe Audio Bài giảng Kinh Thánh 100 TuầnSách Gióp

Audio Sách Gióp | Kinh Thánh MP3
Audio Sách Gióp | Kinh Thánh MP3
Theo dõi
Thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments