0:00

0:00

1. Nguồn gốc Audio mp3 Sách Xôphania

Audio MP3 Kinh Thánh Cựu Ước sách Xôphania

Bản dịch: Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Người đọc: Giuse ĐịnhMaria Kim Hồi

Nguồn: www.thanhlinh.net

2. Sách Xôphania trọn bộ

Đọc Sách Xôphania các chương  01, 02, 03

Nghe Audio Bài giảng Kinh Thánh 100 TuầnSách Xôphania

Audio sách Xôphania | Kinh Thánh MP3
Audio sách Xôphania | Kinh Thánh MP3
Theo dõi
Thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments