0:00

0:00

Thể loại:

Ca sĩ:

Download Hướng dẫn Yêu cầu - Đề xuất phim

Báo phim lỗi

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Album Tâm Tình Mùa Vọng | Linh Mục Thái Nguyên Vol. 13

Hãy cùng Lắng nghe những bài hát trong album “Tâm Tình Mùa Vọng Vol.13” là sáng tác của Linh Mục Thái Nguyên,

Biên Tập: LM. Thái Nguyên,

Phối Khí & Studiomix: Anh Tú

Designer: Minh Phương,

GPXP: 1104-2010/CXB19/218/TG

Tâm Tình Mùa Vọng | Linh Mục Thái Nguyên Vol. 13