0:00

0:00

Download Hướng dẫn Yêu cầu - Đề xuất phim

Báo phim lỗi

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Thánh Ca: Hãy tiếp nhận con – Nguyễn Hồng Ân

1.
Hãy tiếp nhận con trong giây phút này
Đừng để cô đơn lạnh lùng u tối
Cướp mất thời gian, chiếm hết trời mây
Bàn tay Chúa đâu con đang tìm Ngài

ĐK.
Hãy trông lại chỉ một giây thôi
Hãy ban lời chỉ một câu thôi
Chúa đã từng dựng nên đất trời
Tình Ngài một chút đủ vui một đời

2.
Đã mấy mùa qua lang thang dãi dầu
Tìm một an vui, tìm một nương náu
Có thấy gì đâu, có thấy gì đâu
Phù vân đấy thôi, hư vô một màu

3.
Bến ấm bình an, muôn năm vững vàng
Còn tìm đâu hơn, đầu đường sự sáng
Có thác hồng ân, có suối tình thương
Tình cha với con, thắm thiết nồng nàn

thanh-ca-mp3