0:00

0:00

Download Hướng dẫn Yêu cầu - Đề xuất phim

Báo phim lỗi

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Album Thánh ca Thánh Thể – Thánh Tâm Chúa hay nhất

Playlist mp3: Album Thánh ca Thánh Thể

1. Trong trái tim Chúa

2. Lạy Thánh Tâm Chúa

3. Thờ lạy Chúa

4. Tình Cha

5. Xin ở lại với con

6. Đây lòng Chúa

7. Tôn sùng Thánh Tâm

8. Thánh tâm Giêsu

9. Quỳ trước Thánh Thể

10. Con mến yêu

11. Đây lòng Chúa

12. Tantum Ergo

13. Lạy Thánh Tâm Giêsu

14. Phút linh thiêng

thanh-ca-thanh-the-thanh-tam-chua

Album Thánh ca Thánh Thể