Status:
Video bài giảng
Đạo diễn:
Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam và Gia đình Têrêsa
Diễn viên:
LM Giuse Phạm Quốc Văn
Thể loại:
Bài giảng, Thần học Online, Video Công giáo
Sản xuất:
Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam và Gia đình Têrêsa
Thời lượng:
Trọn bộ 3 bài
Năm phát hành:
2016
Lượt xem:
59.549

Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân
Bài 1: Lịch sử của Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân
Bài 2: Thừa tác viên và thụ nhân của Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân
Bài 3: Nghi thức và công hiệu của Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân

chet-lanh