Status:
Video bài giảng
Đạo diễn:
Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam và Gia đình Têrêsa
Diễn viên:
Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam và Gia đình Têrêsa
Thể loại:
Bài giảng, Thần học Online, Video Công giáo
Sản xuất:
Phim Công giáo HD
Thời lượng:
Trọn bộ 47 Bài
Năm phát hành:
2016
Lượt xem:
199.106

Bài 01: Khát quát về thần học và thần học luân lý
Bài 02:Khái niệm về nhân đức
Bài 03:Sự trổi vượt về đức ái
Bài 04:Bản chất của đức tin
Bài 05:Thiên Chúa mạc khải chính mình
Bài 06:Những gương mẫu về đức tin
Bài 07:Những bổn phận liên quan đến đức tin
Bài 08: Bổn phận không được chối bỏ đức tin
Bài 09: Bổn phận phải loan báo Tin Mừng
Bài 10: Bổn phận vâng phục huấn quyền của Giáo hội
Bài 11: Bổn phận cổ võ sự hiệp nhất của Giáo hội
Bài 12: Hội nhập văn hóa (Inculturation)
Bài 13: Những chủ thuyết chống lại đức tin Công Giáo
Bài 13 bis: Những chủ thuyết chống lại đức tin Công Giáo (tt)
Bài 14: Những tội chống lại Kitô giáo
Bài 15: Đức cậy hay đức hy vọng
Bài 16: Định nghĩa thần học về đức cậy
Bài 17: Hoa quả và những thách thức của đức cậy
Bài 18: Hy vọng mở ra cho tương lai
Bài 19: Những tội chống lại đức cậy
Bài 20:Đức ái Kitô giáo
Bài 21: Định nghĩa thần học về đức ái
Bài 22: Các phẩm chất của đức ái
Bài 23: Tương quan giữa chiêm niệm và việc tông đồ
Bài 24: Những tội chống lại đức ái
Bài 25: Trật tự của đức ái
Bài 26: Việc tôn thờ Thiên Chúa
Bài 27: Những hình thức tôn thờ Thiên Chúa
Bài 28 & 29: Sự tôn thờ bên ngoài và tập thể
Bài 30: Mê tín, dị đoan (superstition)
Bài 31: Tin nhảm nhí và bói toán
Bài 32: Ý nghĩa và khái niệm về cầu nguyện
Bài 33: Các hình thức cầu nguyện
Bài 34: Điều kiện để lãnh nhận các bí tích
Bài 35: Điều kiện để lãnh nhận các bí tích – P.2
Bài 36: Thánh hóa ngày Chúa Nhật
Bài 37: Những ngày ăn chay kiêng thịt
Bài 37 (bis): Những ngày ăn chay kiêng thịt – P.2
Bài 38: Lời khấn hứa
Bài 39: Những ai có thể khấn
Bài 40: Lời thề
Bài 41: Tội phạm thánh (Sacrilege)
Bài: 42: Tội mại thánh (Simony)
Bài 43: Bác ái với tha nhân
Bài 44: Bác ái với kẻ thù
Bài 45: Những hình thức bác ái tinh thần
Bài 46: Sửa lỗi huynh đệ
Bài 47: Những tội nghịch với bác ái huynh đệ

than-hoc-luan-ly