Status:
Video bài giảng
Đạo diễn:
Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam và Gia đình Têrêsa
Diễn viên:
Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam và Gia đình Têrêsa
Thể loại:
Bài giảng, Thần học Online, Video Công giáo
Sản xuất:
Phim Công giáo HD
Thời lượng:
Trọn bộ 32 Bài
Năm phát hành:
2016
Lượt xem:
145.582

[Thần học online] Thần học Luân lý

Bài 1: Tổng quát về Thần học Luân lý
Bài 2: Các nguồn của Thần học Luân lý
Bài 3: Huấn quyền và Thần học Luân lý
Bài 4: Kinh nghiệm luân lý của con người
Bài 5: Phương pháp nghiên cứu thần học luân lý
Bài 6: Nền tảng của luân lý
Bài 7: Con người – nghèo tự thân và phụ thuộc
Bài 8: Con người – hình ảnh Thiên Chúa
Bài 9: Tự do có trách nhiệm
Bài 10: Tự do theo thánh Phaolô
Bài 11: Nền luân lý chuẩn mực: bắt chước Đức Kitô
Bài 12: Luật mặc khải
Bài 13: Lề luật theo thánh Phaolô
Bài 14: Quan niệm về luật tự nhiên
Bài 15: Nội dung của luật tự nhiên
Bài 16: Tính khả tri của luật tự nhiên
Bài 17: Định nghĩa nhân luật
Bài 18: Những vấn đề luân lý của nhân luật
Bài 19: Lương tâm trong Kinh Thánh
Bài 20: Lương tâm tiền luân lý và luân lý
Bài 21: Tiến trình nhận thức của lương tâm
Bài 22: Các lương tâm hiện thực
Bài 23: Lương tâm khuyến thiện và thực hiện quyết định
Bài 24: Việc huấn luyện lương tâm
Bài 25: Một vài yếu tố cần lưu ý khi huấn luyện lương tâm
Bài 26: Con người thực hiện các hành vi
Bài 27: Lý trí nhận biết hành vi
Bài 28: Ý muốn tự do thực hiện hành vi
Bài 29 & 30: Các yếu tố xác định tính luân lý hành vi
Bài 31: Tội lỗi theo Kinh Thánh và theo các Giáo phụ
Bài 32: Tội lỗi theo Thần học hiện đại

ConNguoi-LuanLy