[Phim ngắn] Lão phú hộ và anh Lazarô

Một trong những dụ ngôn Chúa Giê-su dạy các chúng ta.

Suốt câu chuyện, Lazarô chẳng có một tiếng nói. Ông được cho một căn tính, được kể ở ngôi thứ ba, nhưng không nói một lời nào. Không thốt lên một tiếng xin xỏ, ông hoàn toàn tùy thuộc vào lòng tốt của tha nhân. Chẳng biết làm cách nào mà ông đến trước cửa nhà phú hộ, do ý muốn của ông hay do người khác đem ông bỏ đó.

Điều câu chuyện muốn nhắn nhủ chúng ta là lòng bác ái vốn đòi hỏi rất ít sự cố gắng. Ông phú hộ không cần phải đi đâu xa vời để tỏ lòng thương xót. Ông chỉ cần nhìn xuống ngay nơi cánh cửa nhà ông. Điều này minh họa cho câu châm ngôn: “Bác ái bắt đầu từ trong chính (nhà) mình” (prima caritas incipit a se ipso) mà ta có thể thêm vào đó: “Bác ái bắt đầu với một nỗ lực rất nhỏ nhoi”.