0:00

0:00

Phù Vân (Vol 3)

Phù Vân (Vol 3)

Phát hành: 2024 - 12,745 views

  • KINH CẦU CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 2. Kinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam Lạy các Thánh Tử đạo Việt Nam là con thảo của cha trên trời là chứng nhân anh dũng của Chúa Kitô là thành phần trung kiên của Hội Thánh Nay chúng con xin hợp với các Ngài và với Đức Trinh nữ Maria là nữ vương các Thánh Tử Đạo mà ca tụng Chúa muôn trùng cao cả Xưa Chúa ban cho các Ngài được vững tin vào lời chúa, và đầy sức mạnh của Thánh Thần, nên các ngài đã kiên tâm chịu gian lao đau khổ, quyết một lòng theo Đức Kitô trên con đường Thập Giá và hy sinh đến giọt máu cuối cùng. Các ngài đã chấp nhận lên hạt lúa gieo vào lòng đất để Hội Thánh Việt Nam thu lươm được một mùa lúa dồi dào. Nay Hội Thánh lại dâng các Ngài lên Chúa như hoa quả đầu mùa để cảm tạ tri ân. Các Ngài đã yêu mến quê hương, xin cầu cho Đất Nước được an vui hạnh phúc và góp phần xây dựng một thế giới hoà bình Các Ngài đã cam lòng chịu chết mà không oán hận, xin cầu cho đồng bào mọi giới biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Các Ngài đã hy sinh tất cả vì đức tin, xin cầu cho mọi Kitô hữu biết sống và chia sẻ niềm tin của mình Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng, xin chuyển cầu cho chúng con là con cháu được noi gương các ngài biết đem lòng bác ái dấn thân vào phục vụ để một ngày kia trên thiên quốc chúng con được hợp tiếng với các Ngài ca tụng tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiển Amen.