0:00

0:00

Hòa Tấu Guitar Latin (CD2)

  • Hãy cùng nghe CD Thánh Ca Vol.14 của Linh mục JB Nguyễn Sang "Cung Đàn Thánh". Guitar: Bảo Thạch, Bass: Thanh Sơn, Piano: Quang Phúc, KeyBoard: Hữu Ân, Saxophone: Đông Hoa, Violin: Quang Phúc, Đàn Bầu - Tranh: Phương Thúy, Trumpet: Anh Hoàng, GPPH 168-2011/CXB/23/8-28/TG.