0:00

0:00

Ave Maria Vầng Trăng Từ Bi (Vol.8 - 2008)

  • Album Tuyển tập Thánh Ca - "Cùng Mẹ Ra Khơi", của Ban Thánh Nhạc TGP. Huế, nhân dịp bế mạc Năm Thánh & Đại Hội La Vang lần thứ 29 (La Vang, 04/-06/01/2011), kỷ niệm 350 năm hai Giáo Phận Tông Tòa đầu tiên & 50 năm hàng Giáo Phẩm Việt Nam.. Biên tập: Linh Mục Minh Anh.. Phối khí: Ns. Quang Phúc.. Thu âm: Bido Studio.. Số bài: 13.. Chất lượng: 128kb.