0:00

0:00

Vâng Yêu Như Mẹ (Thánh Ca Vol. 5)

  • Album Thánh ca Vol.20 mang tên Dâng Hoa Kính Đức Mẹ do LM. Quang Lâm thể hiện