0:00

0:00

Thắp Sáng Niềm Tin (2007)

Thắp Sáng Niềm Tin (2007)

Phát hành: 2024 - 10,394 views

  • Album: Hòa Khúc Tạ Ơn 3.. Hòa âm - Phối khí: Ns. Thế Thông, Ns. Quang Phúc.. Phòng thu: Bido, Quang Đạt.. Vocal: Cadillac, Hoa Giấy.. Mix: Ns. Quang Phúc.. Số bài: 14.. Chất lượng: 128-256kbps.